با ما تماس بگیرید

هیوا مارکت ، بفرمایید!

دفتر بانه

  • استان کردستان، شهرستان بانه، بلوار شهرداری، کوچه سوسن٢، ساختمان پاساژ آشتی، پلاک ٣٥، طبقه ١
  • 08734250085
  • info@hivamarket.com

دفتر جلفا

  • جلفا منطقه آزاد ارس خیابان ساحل
  • 09129621184
  • 04142013370
  • info@hivamarket.com

رسانه های اجتماعی ارتباط با هیوا مارکت
پیامت را به ما برسان